เปิดบัญชี
สลากออมสินพิเศษดิจิทัล
ด้วยตนเอง

การเปิดบัญชีสลากออมสินพิเศษดิจิทัลด้วยตนเอง บน MyMo

เข้าสู่เมนู “สลากดิจิทัล” วิธีที่ 1

1
เข้าสู่ระบบ MyMo กดไอคอน “สลากดิจิทัล”

เข้าสู่เมนู “สลากดิจิทัล” วิธีที่ 2

1
เลือกเมนู “บัญชี” กดแถบเมนู “ผลิตภัณฑ์และบริการ” จากนั้น กดเลือกแบนเนอร์ “สลากดิจิทัล”

2
อ่านรายละเอียดผลิตภัณฑ์ จากนั้น กด “เปิดบัญชี”
3
กรอกเลขหลังบัตรประชาชน จากนั้น กด “ถัดไป”
4
ตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชี จากนั้น กด “ยืนยัน”
5
กด “ยืนยันข้อมูลถูกต้อง” หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรุณาติดต่อธนาคารออมสินสาขา
6
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีสลากดิจิทัลจากนั้น กด “ถัดไป”
7
กด “ถัดไป” เพื่อขอรับรหัส OTP
8
ระบบกำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้เมื่อรับรหัสยืนยันทาง SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที จากนั้นกด “ถัดไป”
9
กด “เสร็จสิ้น” ยืนยันการเปิดบัญชีสลากดิจิทัลสำเร็จ