มาตรการพักชำระหนี้ในปี 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

การเลือกแผนชำระหนี้สำหรับปี 2564 ผ่าน MyMo

เป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการลูกหนี้สินเชื่อของธนาคารออมสินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยให้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยการเลือกปรับแผนการชำระหนี้ในปี 2564 ได้ด้วยตนเองผ่าน MyMo

การทำรายการเลือกแผนชำระหนี้สำหรับปี 2564

1
เข้าสู่ระบบ MyMo เลือกเมนู “อื่นๆ”
2
เลือกเมนู “แผนการชำระหนี้”
3
เลือกบัญชีที่ต้องการปรับแผน
4
กดเพื่อเลื่อนดูแผนอื่น ๆ
5
กดเพื่อเลื่อนกลับ
6
กด “เลือกแผนนี้” บนแผนที่ต้องการ
7
กด “รายละเอียด” เพื่อดูรายละเอียดเงินงวด
8
รายละเอียดเงินงวดของแผนที่เลือก
9
กดเพื่อย้อนกลับ
10
กด “ยืนยันเลือกแผนนี้”
11
เลื่อนอ่านข้อตกลงและกด “ยอมรับ”
12
ระบุรหัสผ่าน เพื่อยืนยันการเข้ามาตรการผ่อนปรนชำระหนี้
13
กด “ถัดไป” เพื่อขอรับ OTP
14
กรอกรหัส OTP ภายในเวลาที่กำหนด
15
แจ้งสถานะ “ส่งคำร้องเข้ามาตรการสำเร็จ” กด “อ่านสัญญามาตรการผ่อนปรน” เพื่ออ่าน “สัญญามาตรการผ่อนปรน”
16
กด “ขอรับสัญญาผ่านอีเมล” เพื่อขอรับ E-contract ทาง E-mail
17
กด “ยืนยัน” เพื่อขอรับสัญญาทาง E-mail

การตรวจสอบแผนการชำระหนี้และอ่านสัญญา

1
เข้าสู่ระบบ MyMo เลือกเมนู “อื่นๆ”
2
เลือกเมนู “แผนการชำระหนี้”
3
เลือกบัญชีที่เลือกปรับแผนแล้ว
4
สามารถกด “อ่านสัญญามาตรการผ่อนปรน” ได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ
5
สามารถกด “ขอรับสัญญาผ่านอีเมล” ได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ